Μαθήματα κατεύθυνσης

Pin It

p35Το πρόγραμμα φοίτησης στις επιμέρους κατευθύνσεις περιλαμβάνει την επιτυχή παρακολούθηση το πολύ σε οκτώ μαθήματα κατεύθυνσης, τα οποία επιλέγει ο φοιτητής από ένα αριθμό προτεινόμενων μαθημάτων. Τα μαθήματα αυτά αποσκοπούν να βοηθήσουν το φοιτητή να δημιουργήσει ένα ισχυρό υπόβαθρο στη συγκεκριμένη γνωστική περιοχή. Τα μαθήματα κατεύθυνσης διδάσκονται στο δεύτερο (εαρινό) και στο τρίτο (χειμερινό) εξάμηνο σπουδών με τις μεθόδους της δια ζώσης, της σύγχρονης και της ασύγχρονης διδασκαλίας. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει από έξι (6) έως οκτώ (8) μαθήματα κατεύθυνσης. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επιλογής, μέχρι και δύο μαθημάτων από άλλη ή άλλες κατευθύνσεις σύμφωνα με τα εξειδικευμένα ενδιαφέροντα του φοιτητή και εφόσον δεν δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα (βλέπε επιλογή μαθημάτων β’ και γ’ εξαμήνου). Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τον οποιοδήποτε συνδυασμό ή απαίτηση για ολοκλήρωση του προγράμματος από πλευράς μαθημάτων είναι τα ένδεκα (11) συνολικά. Σε κάθε εξάμηνο ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει και να παρακολουθήσει από ένα (ελάχιστο) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα (μέγιστο).