Προϋποθέσεις για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής

Pin It

p45Πριν τη δήλωση εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διατριβής ο φοιτητής πρέπει να έχει διεκπεραιώσει επιτυχώς τουλάχιστον έξι (6) μαθήματα (κορμού και κατεύθυνσης).