Μαθήματα - Διδακτικές μονάδες (Εισερχόμενοι έως και 2013-14)

Pin It

9798956 Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος απαιτούνται τουλάχιστον 43 διδακτικές μονάδες (ΔΜ) στους τέσσερις βασικούς άξονες του προγράμματος φοίτησης, ήτοι:

1. Μαθήματα κορμού (απαιτούνται τουλάχιστον 9 ΔΜ).
2. Μαθήματα κατεύθυνσης (το ανώτατο 24 ΔΜ).
3. Μαθητεία (4 ΔΜ).
4. Εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής (6 ΔΜ).