Ανακοινώσεις

Δημοσιεύτηκε στις 24/01/2022, 09:35 από admin
Για να δείτε τους ετήσιους απολογισμούς εσόδων-εξόδων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Άσκηση & Ποιότητα Ζωής» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της Σχολής...
Επισκέψεις 321
Δημοσιεύτηκε στις 27/07/2021, 10:33 από admin
Ολοκλήρωση φοίτησης Καλείστε όσες/οι φοιτήτριες/ές δεν έχετε ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις σας στο διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» να φροντίσετε...
Επισκέψεις 1321
Δημοσιεύτηκε στις 10/02/2021, 17:14 από admin
Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Εrasmus+ του ΔΠΘ υλοποιεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 τη δράση πρακτικής άσκησης φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Erasmus+ μέσω των κονδυλίων που εξασφαλίζει...
Επισκέψεις 549
Δημοσιεύτηκε στις 28/09/2020, 19:54 από admin
Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Εrasmus + του Δ.Π.Θ., στα πλαίσια της δράσης πρακτικής άσκησης φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Erasmus +, προκηρύσσει επιπλέον θέσεις για το ακαδημαϊκό έτος...
Επισκέψεις 638
Δημοσιεύτηκε στις 03/07/2020, 10:43 από admin
Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Εrasmus + του Δ.Π.Θ., στα πλαίσια της δράσης πρακτικής άσκησης φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Erasmus +, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις για το ακαδημαϊκό έτος...
Επισκέψεις 704