Τόπος διεξαγωγής & υποδομή

Pin It

u27996121Το πρόγραμμα υλοποιείται στις εγκαταστάσεις των ΤΕΦΑΑ του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης και Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα:

1.  Χειμερινός κύκλος εντατικών μαθημάτων:
Την τρίτη βδομάδα του Δεκεμβρίου και δύο μη συνεχόμενα παρασκευοσαββατοκύριακα του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου κάθε έτους. Οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου πραγματοποιούνται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου.
2.  Εαρινός κύκλος εντατικών μαθημάτων:

Η φοίτηση κατά 50% των διαλέξεων διεξάγεται αντίστοιχα: α) με δια ζώσης φοίτηση στις εγκαταστάσεις των δύο Τμημάτων (σε δύο μη συνεχόμενα τριήμερα) και β) με σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία. Οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου πραγματοποιούνται μεταξύ της τελευταίας βδομάδας του Ιουνίου και της πρώτης του Ιουλίου.
3.  Κύκλος μαθημάτων από απόσταση:

Τα μαθήματα με τη μέθοδο της εκπαίδευσης από απόσταση (σύγχρονη και ασύγχρονη) πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους. Η εκπόνηση της Μαθητείας και της Μεταπτυχιακής Διατριβής μπορούν να πραγματοποιηθούν σε όλη τη διάρκεια του δεύτερου ακαδημαϊκού έτους, εφ’ όσον ο φοιτητής ικανοποιεί κάποιες προϋποθέσεις.

Η φοίτηση στα μαθήματα (κορμού και κατεύθυνσης) γίνεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους: α) Με την παραδοσιακή δια ζώσης διδασκαλία που διεξάγεται στις αίθουσες των δύο συμβαλλόμενων Τμημάτων όπου οι φοιτητές παρακολουθούν διαλέξεις ή συμμετέχουν στα εργαστήρια των επιμέρους μαθημάτων, β) Με τη σύγχρονη διδασκαλία από απόσταση όπου όλοι οι φοιτητές καθώς και ο διδάσκων καθηγητής, είναι συνδεδεμένοι μέσω Η/Υ σε συγκεκριμένη ώρα της εβδομάδος και πραγματοποιούν το μάθημα έχοντας αμοιβαία λεκτική επικοινωνία με ταυτόχρονη οπτική επαφή, και γ) Με την ασύγχρονη διδασκαλία όπου οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, μια συγκεκριμένη διάλεξη ενός εξ αποστάσεως μαθήματος που βρίσκεται σε ένα δικτυακό τόπο σε μια ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης από το σπίτι τους στις Κεντρικές Βιβλιοθήκες των δύο Πανεπιστημίων και στις βιβλιοθήκες των δύο Τμημάτων. Δίνεται δε η δυνατότητα απόκτησης σύγχρονων (on-line) και ασύγχρονων (off-line) ηλεκτρονικών πληροφοριών είτε μέσα από το διαδίκτυο είτε μέσα από τις τράπεζες πληροφοριών των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών και των βιβλιοθηκών άλλων Τμημάτων.