Κατευθύνσεις Σπουδών

Pin It

Students-Computer-ClassroomΜετά την επιτυχή έκβαση των σπουδών και τη συγκέντρωση ενός αριθμού διδακτικών μονάδων, απονέμεται στο φοιτητή το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Άσκηση και Ποιότητα Ζωής στις παρακάτω κατευθύνσεις:

• Μεγιστοποίηση Αθλητικής Επίδοσης ή Απόδοσης για εξειδίκευση σε θέματα που σχετίζονται με τη φυσική κατάσταση, την αγωνιστική τακτική σε ατομικά και ομαδικά αθλήματα, το σχεδιασμό προγραμμάτων για γυμναστήρια και κέντρα άθλησης, κά.

• Πρόληψη - Παρέμβαση - Αποκατάσταση για εξειδίκευση σε θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση και προώθηση θεμάτων υγείας, το σχεδιασμό προγραμμάτων για διάφορες χρόνιες παθήσεις, την αποκατάσταση κακώσεων σε ασκούμενους, αθλητές, κά.

• Παιδαγωγική και Δημιουργική Μάθηση για εξειδίκευση σε θέματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση προγραμμάτων φυσικής δραστηριότητας και άσκησης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

• Οργάνωση Φυσικής Δραστηριότητας και Αθλητικής Αναψυχής για εξειδίκευση σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση (σχεδιασμό, οργάνωση, υλοποίηση, αξιολόγηση και προώθηση) προγραμμάτων και υπηρεσιών αθλητισμού αναψυχής, αθλητικού τουρισμού, άσκησης για όλους, εργασιακού αθλητισμού, αθλητικών γεγονότων.