Τίτλος που απονέμεται

Pin It

p39Απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Φυσικής Αγωγής στην Άσκηση και Ποιότητα Ζωής σε τέσσερις κατευθύνσεις σπουδών:

1. Μεγιστοποίηση Αθλητικής Επίδοσης ή Απόδοσης.
2. Πρόληψη-Παρέμβαση- Αποκατάσταση.
3. Παιδαγωγική και Δημιουργική Μάθηση.
4. Οργάνωση Φυσικής Δραστηριότητας και Αθλητικής Αναψυχής.