Ειδικές διατάξεις σχετικές με τη φοίτηση

Pin It

p37Οι υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) που έχουν λάβει υποτροφία εσωτερικού εντάσσονται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σε όποια κατεύθυνση σπουδών επιθυμούν. Η ένταξη των υποτρόφων του ΙΚΥ γίνεται καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού εισακτέων κατ’ έτος και χωρίς να συνυπολογίζονται τα κριτήρια που έχει θεσπίσει το ΜΠ για τους άλλους υποψηφίους.