Πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών (Erasmus)

Pin It

pe0068720Στο πλαίσιο του διευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus oι φοιτητές του ΜΠ «Άσκηση & Ποιότητα Ζωής» δικαιούνται, αν και εφόσον το επιθυμούν, να πάνε σε άλλο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για ένα εξάμηνο σπουδών. Η φοίτηση στο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού που είναι συμβεβλημένο στο πρόγραμμα Erasmus προσμετράται ως χρόνος φοίτησης στο εδώ πρόγραμμα σπουδών και αναγνωρίζονται τα αντίστοιχα μαθήματα που ο φοιτητής θα παρακολουθήσει επιτυχώς. Η φοίτηση στο πανεπιστήμιο υποδοχής πρέπει να γίνει σε αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τους όρους φοίτησης που ισχύουν για κάθε επιμέρους μάθημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει οικονομικά σχεδόν με πλήρη κάλυψη των απαιτούμενων εξόδων. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί κάποιος να πάρει από τον υπεύθυνο καθηγητή της κατεύθυνσης σπουδών του, τον επιβλέποντα καθηγητή, τον σύμβουλο καθηγητή του ή τον υπεύθυνο του προγράμματος Erasmus.