Διάρκεια σπουδών & χρονοδιάγραμμα φοίτησης

Pin It

a00171bΓια την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος απαιτούνται τέσσερα (4) τουλάχιστον εξάμηνα σπουδών πλήρους φοίτησης. Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει ο φοιτητής να έχει συγκεντρώσει τις απαραίτητες διδακτικές μονάδες από τα μαθήματα κορμού και κατεύθυνσης, να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη Μαθητεία και να έχει καταθέσει τη Μεταπτυχιακή Διατριβή. Οι φοιτητές που έχουν παράλληλα με τις σπουδές τους κι άλλες υποχρεώσεις και δεν μπορούν να ακολουθήσουν το ρυθμό της πλήρους φοίτησης, έχουν τη δυνατότητα της μερικής φοίτησης. Με τη μερική φοίτηση παρατείνουν το χρόνο σπουδών επιλέγοντας λιγότερα μαθήματα κατά εξάμηνο σπουδών.