Ο σύμβουλος καθηγητής

Pin It

FAA049000287Κάθε φοιτητής με την εγγραφή του στο ΜΠ υποστηρίζεται προσωπικά από ένα Σύμβουλο Καθηγητή. Ο πρωταρχικός ρόλος του Συμβούλου είναι να καθοδηγεί τον μεταπτυχιακό φοιτητή σε ζητήματα που σχετίζονται με τη φοίτηση και τις δυνατότητες που προσφέρονται από το Πρόγραμμα. Κάθε σύμβουλος καθηγητής έχει στην ευθύνη του 4-6 φοιτητές της κατεύθυνσης στην οποία ανήκει το μάθημα που διδάσκει.