Παράρτημα διπλώματος / Diploma supplement

Pin It

Παράρτημα Διπλώματος για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

mdipl gr   mdipl en
 
 Παράρτημα Διπλώματος (PDF: 196Kb)
 

 
 Diploma Supplement (PDF: 127Kb)