Δηλώσεις μαθημάτων – Ειδικές διατάξεις για τη φοίτηση

Pin It

FAA049000044Σε σχέση με τη δήλωση και παρακολούθηση των μαθημάτων ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:

- Κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει από ένα (ελάχιστος αριθμός), μέχρι πέντε (5) μαθήματα το εξάμηνο. 
- Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που μπορεί να παρακολουθήσει ένα μάθημα είναι είκοσι τρεις (23) και ελάχιστος για να πραγματοποιηθεί ένα μάθημα είναι επτά (7). Στις περιπτώσεις που οι δηλώσεις ξεπερνούν τον ανώτατο αριθμό, τότε η επιλογή γίνεται με κριτήριο την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης μαθημάτων. 
- Από την ώρα που θα δηλώσει κάποιος φοιτητής ένα μάθημα, δεν μπορεί να το απορρίψει ή να το αλλάξει. 
- Η δήλωση των μαθημάτων γίνεται ηλεκτρονικά (βλ.  έντυπο δήλωσης μαθημάτων κορμού Α' εξαμήνου - DOC: 39Kb,  έντυπο δήλωσης μαθημάτων κατεύθυνσης Β' εξαμήνου - DOC: 47Kb  & έντυπο δήλωσης μαθημάτων κατεύθυνσης Γ' εξαμήνου - DOC: 50Kb) στο τέλος κάθε εξαμήνου. Οι ημερομηνίες ανακοινώνονται έγκαιρα στην ιστοσελίδα του ΜΠ. 
- Η φοίτηση σ’ όλες τις προγραμματισμένες διαλέξεις των μαθημάτων του ΜΠ είναι υποχρεωτική. Δικαιολογούνται 10% απουσιών. 
- Φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος που στη διάρκεια των σπουδών τους επιθυμούν να αλλάξουν κατεύθυνση φοίτησης (και εκπληρώνουν τις σχετικές προϋποθέσεις) η ΔΕ τους αναγνωρίζει μέχρι τρία (3) το πολύ μαθήματα.