Χαρακτηριστικά & καινοτομίες

Pin It

lightpoet110601449Το πρόγραμμα Άσκηση και Ποιότητα Ζωής είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα διότι:

Εισάγει στο μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών στη χώρα μας την εντατική φοίτηση και την εκπαίδευση από απόσταση. Οι φοιτητές -τριες του προγράμματος μπορούν α) να προσαρμόζουν τη φοίτηση για ορισμένα μαθήματα σε χρονικές περιόδους που ταιριάζουν στο πρόγραμμά τους και β) να παρακολουθούν μαθήματα από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στο πανεπιστήμιο.

Συνδέει άμεσα την έρευνα με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς.

Συνεργάζεται στη διδασκαλία και την έρευνα με αξιολογημένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Υποστηρίζεται από ένα πλήθος επιστημονικών εντύπων και ηλεκτρονικών πηγών βιβλιογραφίας, από εργαστήρια και ένα άρτιο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης στους μεταπτυχιακούς φοιτητές από περιοχές εκτός πανεπιστημίου.

Το πρόγραμμα σπουδών, οι διδάσκοντες και οι διδασκόμενοι υπόκεινται σ’ ένα διαρκές σύστημα αξιολόγησης.