Σκοπός

Pin It

p61Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών των ΤΕΦΑΑ του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης και του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας  αποβλέπει:

1. Στην παραγωγή ικανών και αποτελεσματικών επιστημόνων που να είναι ανταγωνιστικοί στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης.

2. Στην εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών της εκπαίδευσης, της τοπικής αυτοδιοίκησης άλλων κοινωνικών ομάδων και φορέων σε θέματα που σχετίζονται με επίκαιρα ζητήματα του αθλητισμού, της υγείας και αναψυχής σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

3. Στη δημιουργία υποδομής για τη διαρκή προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε όλες τις εκφράσεις της φυσικής δραστηριότητας και άσκησης.

4. Στην καλλιέργεια και προαγωγή της ακαδημαϊκής εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας στην επιστήμη με βάση τη διεθνή πρακτική και τις ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας.

5. Στην εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών του ευρύτερου χώρου κοινωνικής προσφοράς, καθώς και ατόμων που σχετίζονται με τη διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.