Μαθήματα κορμού

Pin It

Κάθε φοιτητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον τρία (3) μαθήματα κορμού, που είναι υποχρεωτικά από σύνολο έξι μαθημάτων. Τα μαθήματα κορμού αποσκοπούν να βοηθήσουν το φοιτητή να δημιουργήσει ένα ισχυρό υπόβαθρο στο χώρο της οικίας επιστήμης, ανεξάρτητα από τη γνωστική κατεύθυνση στην οπία έχει εισαχθεί. Τα μαθήματα κορμού διδάσκονται πάντα στο πρώτο εξάμηνο (χειμερινό) στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π. Θράκης, με τη μέθοδο της δια ζώσης διδασκαλίας. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει τρία (3) μαθήματα κορμού συνολικά στο πρόγραμμα σπουδών του, από τα παρακάτω μαθήματα:

Κωδ. Μαθ.   Μαθήματα κορμού   Ω/Εβδ.   Διδ./Μον.   ECTS
801 Σχεδιασμός, εφαρμογή & παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων 3 3 10
802 Θεωρία και Εφαρμογές Επεξεργασίας Πληροφορίας 3 3 10
803 Εφαρμοσμένη Φυσιολογία της άσκησης 3 3 10
804 Κίνηση και Επεξεργασία μαθησιακές προσαρμογές 3 3 10
805 Αρχές μεγιστοποίησης απόδοσης και επίδοσης 3 3 10
806 Λειτουργική ανατομική - Μηχανική κίνησης 3 3 10