Ο επιβλέπων καθηγητής της Διδακτορικής Διατριβής

Pin It

p62Κύριος επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής μπορεί να είναι κάθε μέλος ΔΕΠ των δύο Τμημάτων και να ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή. Δεν μπορεί να είναι κύριοι επιβλέποντες της διδακτορικής διατριβής μέλη ΔΕΠ από άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.