Χρονοδιάγραμμα φοίτησης

Pin It

LV0026013aΗ ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών επιπλέον της φοίτησης για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος.