Ειδικές διατάξεις σχετικές με τη φοίτηση

Pin It

FAN2012054Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους φοίτησης, ο υποψήφιος διδάκτορας σε συνεργασία με τον κύριο επιβλέποντα της διατριβής υποχρεούται να υποβάλλει ετήσια έκθεση προόδου. Η έκθεση προσυπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή.