Αριθμός εισακτέων στο Διδακτορικό Πρόγραμμα

Pin It

FAA049000030Βασική προϋπόθεση ένταξης νέων διδακτορικών φοιτητών στο Πρόγραμμα είναι να υπάρχουν μέλη ΔΕΠ των δύο συμβαλλόμενων Τμημάτων που έχουν τη δυνατότητα και το δικαίωμα να δεχθούν υπό την επίβλεψή τους (με την ιδιότητα του κυρίου επιβλέποντα) νέους υποψήφιους διδάκτορες.