Εξετάσεις

Pin It

p79- Οι εξετάσεις στα υποχρεωτικά μαθήματα και στα μαθήματα επιλογής διεξάγονται σύμφωνα με τους όρους που θέτονται από τους φορείς όπου πραγματοποιούνται. Οι εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις κάθε επιμέρους μαθήματος.

- Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο δύο φορές σε εξετάσεις του κάθε μαθήματος. Αν δεν πετύχει και τη δεύτερη φορά, υποχρεωτικά παρακολουθεί εκ νέου το μάθημα. Απώλεια τουλάχιστον ενός (1) μαθήματος για τέταρτη φορά συνεπάγεται την αυτόματη έξοδό του από το πρόγραμμα.