Μαθητεία

Pin It

LV0042013aΗ συμμετοχή στο πρόγραμμα Μαθητείας στο Διδακτορικό Πρόγραμμα διέπεται από τις ίδιες αρχές που διέπουν τη Μαθητεία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών. Η συμμετοχή σε πρόγραμμα Μαθητείας μπορεί να πραγματοποιηθεί αφού ο υποψήφιος διδάκτωρ εκπληρώσει δύο προϋποθέσεις:

α) Συμπλήρωση ενός χρόνου φοίτησης.
β) Έχει συμμετάσχει και ολοκληρώσει επιτυχώς σε τρία μαθήματα του Προγράμματος.

Την ευθύνη παρακολούθησης της μαθητείας στο διδακτορικό κύκλο σπουδών την έχουν οι ίδιοι διδάσκοντες όπως και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.