Εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο

Pin It

Το Εργαστήριο Φυσικής Αγωγής και Άθλησης δραστηριοποιήθηκε σε νέους τομείς δράσης σε θέματα Άσκησης και Υγείας και δημιούργησε νέες προοπτικές για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων σωματικής άσκησης σε υγιή άτομα κάθε ηλικίας και σε άτομα με χρόνιες παθήσεις. Αρχικά ενεργοποιήθηκαν ομάδες παιδιών σχολικής ηλικίας σε δραστηριότητες όπως είναι η καλαθοσφαίριση, η χειροσφαίριση και η αντιπτέριση. Με τη στήριξη του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, από το 1997 εφαρμόστηκαν ειδικά προγράμματα άσκησης για άτομα με καρδιαγγειακά προβλήματα, διαβήτη, παχυσαρκία, άσθμα, νεφροπάθειες, οστεοπόρωση, πόνους στην οσφυϊκή μοίρα, άτομα τρίτης ηλικίας και πραγματοποιήθηκαν συστηματικές αξιολογήσεις της λειτουργικής ικανότητας των συμμετεχόντων με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και την προαγωγή της υγείας τους. Μέχρι σήμερα, συνολικά στα προγράμματα άσκησης συμμετείχαν πάνω από 840 άτομα τα οποία αξιολογήθηκαν στο Εργαστήριο Φυσικής Αγωγής και Άθλησης με εξειδικευμένες μετρήσεις ανάλογα με την κατηγορία που ανήκαν.

public1 public2 public3