Ανακοινώσεις

Δημοσιεύτηκε στις 16/05/2021, 00:56 από admin
Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες, σας ανακοινώνουμε ότι στην ηλεκτρονική εφαρμογή, που έχει δημιουργηθεί για την υποβολή αίτησης σίτισης και στέγασης, estia.duth.gr, έχει ενεργοποιηθεί από σήμερα η δυνατότητα διόρθωσης της...
Επισκέψεις 70
Δημοσιεύτηκε στις 14/05/2021, 07:00 από admin
Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην αριθμ. 550/13.5.2021 συνεδρίασή της λαμβάνοντας υπόψη: τις ειδικές διατάξεις για τα έκτακτα μέτρα προστασίας...
Επισκέψεις 397
Δημοσιεύτηκε στις 11/05/2021, 18:21 από admin
Οι κατατάξεις πτυχιούχων στο ΤΕΦΑΑ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα γίνουν στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών κατόπιν εξετάσεων στα μαθήματα: 1) Ανατομία, 2)Φυσιολογία, και 3)...
Επισκέψεις 248
Δημοσιεύτηκε στις 29/04/2021, 12:48 από admin
Η τελετή καθομολόγησης των αποφοίτων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, οι οποίοι έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 ή και σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο, θα...
Επισκέψεις 1208
Δημοσιεύτηκε στις 29/04/2021, 12:29 από admin
Για να δείτε τον "Πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων, ανά γνωστικό αντικείμενο της υπ’ αριθμ. 13052/02.04.2021 με ΑΔΑ 69ΥΞ46ΨΖΥ1-445 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των...
Επισκέψεις 95
Δημοσιεύτηκε στις 29/04/2021, 12:22 από admin
Για να δείτε τον "Πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων για χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Δ.Π.Θ. για το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στο πλαίσιο...
Επισκέψεις 72