Ανακοινώσεις

Δημοσιεύτηκε στις 19/06/2024, 16:19 από admin
Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού να παρακολουθήσουν τα δοκιμαστικά μαθήματα που θα παραδώσουν οι υποψήφιοι για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ΔΕΠ στη βαθμίδα του  Επίκουρου...
Επισκέψεις 177
Δημοσιεύτηκε στις 19/06/2024, 10:38 από admin
Για να δείτε την Προκήρυξη του «12ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου δράματος, Αρχαία Μεσσήνη 2025», παρακαλώ κάντε κλικ εδώ (.pdf:...
Επισκέψεις 31
Δημοσιεύτηκε στις 19/06/2024, 10:21 από admin
Για να δείτε την "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων» (ΥΠΟΕΡΓΟ 14) του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού", παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω...
Επισκέψεις 29
Δημοσιεύτηκε στις 13/06/2024, 12:35 από admin
Για να δείτε την "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (ΥΠΟΕΡΓΟ 13) του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού", παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω...
Επισκέψεις 67
Δημοσιεύτηκε στις 13/06/2024, 10:30 από admin
Για να δείτε την "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (ΥΠΟΕΡΓΟ 5) του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού", παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία: της...
Επισκέψεις 50
Δημοσιεύτηκε στις 12/06/2024, 10:12 από admin
Για να δείτε την προκήρυξη πλήρωσης μίας {1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Άσκηση και Καρδιομεταβολικές Παθήσεις», ΑΔΑ: Ψ94Τ46ΨΖΥ1-ΠΓΔ, Κωδικός ανάρτησης στο «ΑΠΕΛΛΑ»:...
Επισκέψεις 120