Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Εγγραφές σε Πανεπιστήμια των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών–Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών–μελών της Ε.Ε. 23 Σεπτεμβρίου 2021 37
Προκήρυξη χορήγησης 2 υποτροφιών 2020-2021 του Ιδρύματος Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη, για προπτυχιακές σπουδές 23 Σεπτεμβρίου 2021 28
Οδηγός επιβίωσης πρωτοετών ΔΠΘ 23 Σεπτεμβρίου 2021 132
Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης (ΚΕ 82309, Α.Π. 37528/2021) 22 Σεπτεμβρίου 2021 134
Εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών - Αλλογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 22 Σεπτεμβρίου 2021 55
Ορκωμοσία 27 Σεπτεμβρίου 2021 22 Σεπτεμβρίου 2021 237
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία/προμήθεια με τίτλο «Αντικατάσταση δαπέδου γυμναστηρίου ΤΕΦΑΑ» 21 Σεπτεμβρίου 2021 100
Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση 17 Σεπτεμβρίου 2021 733
Εκ νέου υποβολή αιτήσεων για στεγαστικό - Νέα προθεσμία 17 Σεπτεμβρίου 2021 320
Πρόγραμμα υποτροφιών Fulbright για Έλληνες πολίτες ακαδ. έτους 2022-2023 17 Σεπτεμβρίου 2021 114