Ανακοινώσεις

Δημοσιεύτηκε στις 21/03/2023, 19:02 από admin
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT), το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) σας προσκαλούν στη...
Επισκέψεις 12
Δημοσιεύτηκε στις 21/03/2023, 09:35 από admin
Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Εrasmus+ του ΔΠΘ υλοποιεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 τη δράση πρακτικής άσκησης φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Erasmus+ μέσω των κονδυλίων που εξασφαλίζει...
Επισκέψεις 52
Δημοσιεύτηκε στις 21/03/2023, 09:19 από admin
Το πρόγραμμα Erasmus+ για την ανώτατη εκπαίδευση χρηματοδοτεί την κινητικότητα φοιτητών για σπουδές, παρέχοντας σε φοιτητές από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς – μεταπτυχιακούς – υποψήφιους διδάκτορες) τη...
Επισκέψεις 57
Δημοσιεύτηκε στις 20/03/2023, 11:45 από admin
Σύμφωνα με το έγγραφο (eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2022-23.pdf) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η διανομή συγγραμμάτων για το Εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την *Τρίτη 21 Μαρτίου 2023* και θα ολοκληρωθεί την...
Επισκέψεις 170
Δημοσιεύτηκε στις 18/03/2023, 09:11 από admin
Στο αριθ. 625/09.03.2023 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ για τις ανάγκες Τμήματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα: Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής...
Επισκέψεις 89
Δημοσιεύτηκε στις 18/03/2023, 09:05 από admin
Υποβολή Αιτήσεων μέχρι την Πέμπτη 6 Απριλίου. Η Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων του Δ.Π.Θ. Thinc Thrace incubator H Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης έχει ως στόχο την προώθηση της νεοφυούς...
Επισκέψεις 27