Ανακοινώσεις

Δημοσιεύτηκε στις 20/06/2022, 22:12 από admin
Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - HELMEPA προκηρύσσει τρεις Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές, επιπέδου Master, πλήρους φοίτησης, στον ναυτιλιακό κλάδο και τις περιβαλλοντικές επιστήμες, σε...
Επισκέψεις 97
Δημοσιεύτηκε στις 18/06/2022, 21:49 από admin
Η οικογένεια και οι συγγενείς της εκλιπούσης φοιτήτριας Γεωργίας Σολανάκη επιθυμεί να εκφράσει τις ειλικρινείς ευχαριστίες της στην Κοσμήτορα Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κυρία Ελένη Δούδα, στον...
Επισκέψεις 1343
Δημοσιεύτηκε στις 17/06/2022, 21:48 από admin
Τομέας Υποψήφιος/α Αρ. Πρωτ. Πρακτικού Ανακήρυξης Προπονητικής Χατζηνικολάου Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/56257/3174/16-6-2022 Οργάνωσης Αθλητισμού Σχολικής Φυσικής Αγωγής και...
Επισκέψεις 190
Δημοσιεύτηκε στις 16/06/2022, 21:46 από admin
Η υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας σύναψε σύμφωνο συνεργασίας για τρία ακαδημαϊκά έτη (2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025) με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) για τη...
Επισκέψεις 342
Δημοσιεύτηκε στις 15/06/2022, 21:40 από admin
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει την δημοσίευση της Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 για την...
Επισκέψεις 386
Δημοσιεύτηκε στις 10/06/2022, 21:24 από admin
Η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ΄όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε...
Επισκέψεις 404