Ανακοινώσεις

Δημοσιεύτηκε στις 18/07/2017, 22:26 από admin
Για να δείτε το πρόγραμμα εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2017 παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω PDF αρχεία: Εξεταστική Σεπτεμβρίου Συνοπτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων, (PDF: 181Kb, Τελευταία ενημέρωση 18/07/2017) Αναλυτικό...
Επισκέψεις 465
Δημοσιεύτηκε στις 18/07/2017, 20:19 από admin
Για να δείτε πληροφορίες που αφορούν τις "Υποτροφίες αριστείας μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα - πρόγραμμα Siemens", παρακαλώ κάντε κλικ...
Επισκέψεις 27
Δημοσιεύτηκε στις 18/07/2017, 20:09 από admin
Για να ενημερωθήτε για την πρόσκληση εκ μέρους της Γραμματείας του προγράμματος υποτροφιών του ASEM-DUO προς τα ΑΕΙ των Κρατών - Μελών της ΕΕ να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα υποτροφιών με την Ταϋλάυδη με προθεσμία την 31η...
Επισκέψεις 24
Δημοσιεύτηκε στις 12/07/2017, 12:34 από admin
Εκλογή για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του τομέα Προπονητικής με γνωστικό αντικείμενο «Εργοφυσιολογία στην Αναπτυξιακή Ηλικία» ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης: 993/10.10.2016 τ.Γ΄...
Επισκέψεις 72
Δημοσιεύτηκε στις 11/07/2017, 13:47 από admin
Στο αριθ. 611/27 Ιουνίου 2017 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Προπονησιολογία με έμφαση στην Κινητική Ανάπτυξη» (ΑΔΑ: ΩΟΗ746ΨΖΥ1-5ΣΖ,...
Επισκέψεις 66
Δημοσιεύτηκε στις 10/07/2017, 08:39 από admin
Για να δείτε την "Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, από τα έσοδα του κληροδοτήματος...
Επισκέψεις 92