Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Διαβίβαση της με αριθ. Δ1α/ΓΠ./οικ. 20021/21.03.2020 ΚΥΑ 31 Μαρτίου 2020 187
Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα παρακολούθησης μαθήματος διδακτορικού κύκλου σπουδών 21 Μαρτίου 2020 498
Πρόγραμμα μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου και οδηγίες για την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση (Τελευταία ενημέρωση 22/03/2020) 21 Μαρτίου 2020 1837
Οδηγίες ως προς την εφαρμογή της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ (Β΄783) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σχετικά με την πρακτική άσκηση φοιτητών 18 Μαρτίου 2020 406
Ανακοίνωση της ΕΓΒΕ σχετικά με το 23ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 17 Μαρτίου 2020 338
Together AUTH - πρόσκληση για τους φοιτητές 17 Μαρτίου 2020 279
Πρόγραμμα Υποτροφιών Εσθονικού ιδρύματος Archimedes 17 Μαρτίου 2020 61
Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους 17 Μαρτίου 2020 35
Πρόγραμμα υποτροφιών της Λετονίας 17 Μαρτίου 2020 37
Προκήρυξης πλήρωσης τριών (3) θέσεων μελών ΔΕΠ Τμημάτων του ΔΠΘ 17 Μαρτίου 2020 70