Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Υπενθύμιση περιόδου δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2019-2020 22 Απριλίου 2020 216
Παράταση επιβολής του μέτρου περί της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργία των ΑΕΙ 17 Απριλίου 2020 490
Δηλώσεις - διανομή συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2019-2020 14 Απριλίου 2020 284
Νέα διαδικασία δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020 14 Απριλίου 2020 193
Τροποποίηση Ακαδημαϊκού ημερολογίου κατά τις διακοπές του Πάσχα 13 Απριλίου 2020 394
Διαδικασία διανομής διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο 10 Απριλίου 2020 399
Διαβίβαση της με αριθ. Δ1α/ΓΠ./οικ. 20021/21.03.2020 ΚΥΑ 31 Μαρτίου 2020 407
Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα παρακολούθησης μαθήματος διδακτορικού κύκλου σπουδών 21 Μαρτίου 2020 745
Πρόγραμμα μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου και οδηγίες για την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση (Τελευταία ενημέρωση 22/03/2020) 21 Μαρτίου 2020 2559
Οδηγίες ως προς την εφαρμογή της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ (Β΄783) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σχετικά με την πρακτική άσκηση φοιτητών 18 Μαρτίου 2020 536