Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Ανακοίνωση της ΕΓΒΕ σχετικά με το 23ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 17 Μαρτίου 2020 482
Together AUTH - πρόσκληση για τους φοιτητές 17 Μαρτίου 2020 399
Πρόγραμμα Υποτροφιών Εσθονικού ιδρύματος Archimedes 17 Μαρτίου 2020 134
Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους 17 Μαρτίου 2020 96
Πρόγραμμα υποτροφιών της Λετονίας 17 Μαρτίου 2020 103
Προκήρυξης πλήρωσης τριών (3) θέσεων μελών ΔΕΠ Τμημάτων του ΔΠΘ 17 Μαρτίου 2020 147
Υποβολή δικαιολογητικών για στέγαση και σίτιση φοιτητών του Δ.Π.Θ. από Β΄ έτος σπουδών έως πτυχίο 13 Μαρτίου 2020 763
Λειτουργία κτιριακών εγκαταστάσεων Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Νομικής. Κλειστή η Πύλη Β' της Παν/πολης Κομοτηνής 13 Μαρτίου 2020 258
Μεταφορά των φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 13 Μαρτίου 2020 322
Αναβολή της πρακτικής άσκησης 12 Μαρτίου 2020 536