Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Οριστικά αποτελέσματα πρακτικής άσκησης Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ. για το ακαδ. έτος 2023-2024 16 Δεκεμβρίου 2023 500
Ημερίδα ενημέρωσης του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στο ΔΠΘ για τις υποτροφίες ΙΚΥ και τον Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης/Erasmus+ 14 Δεκεμβρίου 2023 302
Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, εναπομένουσες θέσεις 13 Δεκεμβρίου 2023 353
Διαπιστωτική πράξη ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών στην Κοσμητεία της Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. (ΑΔΑ: ΨΙΜΞ46ΨΖΥ1-ΛΛΒ) 12 Δεκεμβρίου 2023 292
Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών 04 Δεκεμβρίου 2023 539
Χορήγηση βραβείων αριστείας σε πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης, ακαδ. έτους 2022-2023 01 Δεκεμβρίου 2023 416
Υποβολή αιτήσεων στέγασης των φοιτητών/τριων του Δ.Π.Θ. 30 Νοεμβρίου 2023 319
Ώρα ορκωμοσίας αποφοίτων, 08 Δεκεμβρίου 2023 29 Νοεμβρίου 2023 780
Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών 2023 – δικαιολογητικά 24 Νοεμβρίου 2023 613
Υποτροφίες Αυστρίας 22 Νοεμβρίου 2023 405