Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Προκήρυξη για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2022-2023 12 Δεκεμβρίου 2022 276
Ονομαστική κατάσταση εκλεκτόρων Σ.Ε.Φ.Α.Α. 08 Δεκεμβρίου 2022 307
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου φοιτητών στην κοσμητεία ΣΕΦΑΑ 07 Δεκεμβρίου 2022 241
Διεξαγωγή εργαστηρίου με τίτλο "Διαπροσωπική Επικοινωνία" Δο.Συ.Π. 02 Δεκεμβρίου 2022 226
Υποβολή αιτήσεων στέγασης-σίτισης φοιτητών από μετεγγραφή ή ειδικών κατηγοριών 01 Δεκεμβρίου 2022 261
Διαπιστωτική πράξη εκλογής εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. 01 Δεκεμβρίου 2022 202
Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 5184450 30 Νοεμβρίου 2022 655
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Αν. Κοσμήτορα της Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. 29 Νοεμβρίου 2022 232
Διαδικτυακό σεμινάριο: "Δεξιότητες μελέτης & τεχνικές μάθησης στο πανεπιστήμιο" από τη ΔοΣυΠ 25 Νοεμβρίου 2022 289
#EveryNameCounts: πρωτοβουλία ηλεκτρονικής μεταγραφής Αρχείων Arolsen 25 Νοεμβρίου 2022 216