Απόφοιτοι

Pin It

355800626 Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (Δ.Π.Θ.), ως φορέας γνώσης και εκπαίδευσης, μεριμνά για τη συνεχόμενη παροχή ακαδημαϊκών πληροφοριών προς τους αποφοίτους του.

Προς την κατεύθυνση αυτή, έχοντας υπόψη του ότι η γνώση δεν εξαντλείται ποτέ καθώς η δια βίου μάθηση αποτελεί μια αδήριτη ανάγκη κάθε απόφοιτου για συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, το Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. έχει προβεί στη δημιουργία μιας ετήσιας ηλεκτρονικής έκδοσης που συμπεριλαμβάνει όλες τις ακαδημαϊκές δράσεις που υλοποιούνται κάθε χρονιά στο Τμήμα, ώστε να προσφέρει διαχρονικά στους αποφοίτους του πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών τους.

Η ετήσια ηλεκτρονική έκδοση ενεργοποιεί, ενισχύει και ισχυροποιεί τη σύνδεση του Τμήματος με τη δυναμική που έχουν αναπτύξει οι απόφοιτοί του στους επαγγελματικούς χώρους που δραστηριοποιούνται και εργάζονται και απώτερος σκοπός είναι να διατηρηθεί η ακαδημαϊκή και κοινωνική σχέση που αναπτύχθηκε κατά τη φοίτησή τους στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ.

Πιστεύοντας ότι μέσω αυτής της ετήσιας ηλεκτρονικής επικοινωνίας θα δοθεί η ευκαιρία και η δυνατότητα να αναπτυχθούν περαιτέρω δράσεις συνεργασίας που θα φέρουν πιο κοντά τους απόφοιτους του Τμήματος στο Πανεπιστήμιο, προσδοκάται η αδιάλειπτη αλληλεπίδραση μεταξύ των φορέων και των φυσικών ατόμων και η δράση αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί το βήμα και το σημείο συνάντησης και επικοινωνίας μεταξύ των αποφοίτων. Για τον λόγο αυτό και κάθε χρόνο, στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού οργανώνεται και η συνάντηση αποφοίτων, μετά από τα είκοσι χρόνια αποφοίτησής τους, ώστε να διατηρηθεί η επικοινωνία τους με το Τμήμα.

Ευελπιστώντας ότι οι νέες πύλες επικοινωνίας που ανοίγονται, τόσο μέσω της ετήσιας ηλεκτρονικής έκδοσης όσο και μέσω της δια ζώσης συνάντησης αποφοίτων παρελθόντων ετών, θα προσδώσει μία νέα προοπτική στην ακαδημαϊκή σχέση του Τμήματος με τους αποφοίτους και θα μετεξελιχτεί σε μια γόνιμη και ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία διαχρονικά.