Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Pin It

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114), ο οποίος οριοθέτησε εκ νέου το πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στην οργάνωση ΠΜΣ (από το 1993), λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (εντατικής φοίτησης) για εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία του Τμήματος και συγκεκριμένα:

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα παρακαλούμε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος για τα Π.Μ.Σ., τηλέφωνο 25310 39622 καθώς και στην ιστοσελίδα του κάθε Π.Μ.Σ.