Κατεύθυνση Θεραπευτικής Άσκησης & Αποκατάστασης

Pin It

rehabilitationlabΟ βασικός στόχος της Κατεύθυνσης Θεραπευτικής Άσκησης & Αποκατάστασης είναι το πεδίο των μυοσκελετικών κακώσεων και παθήσεων. Ο στόχος αυτός επιτελείται μέσω:
- της πραγματοποίησης αξιολογήσεων σε όλες τις βασικές παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη στην αποκατάσταση
- της εφαρμογής προγραμμάτων αποκατάστασης και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων κακώσεων ή παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος.

Είδη αξιολογήσεων στην αποκατάσταση μυοσκελετικών κακώσεων και παθήσεων
Οι παράμετροι που αξιολογούνται στη διάρκεια της αποκατάστασης μετά από μυοσκελετική κάκωση ή πάθηση είναι: η κινητικότητα της άρθρωσης που σχετίζεται με τον τραυματισμό, η ευλυγισία των μυών, η μυϊκή απόδοση, η ιδιοδεκτικότητα και η ικανότητα εκτέλεσης λειτουργικών δραστηριοτήτων. Μέσα από τη συνολική αξιολόγηση των παραπάνω παραμέτρων, διαπιστώνονται τα ελλείμματα που σχετίζονται με τον τραυματισμό και οι ανάγκες βελτίωσης με σκοπό τη γρήγορη επιστροφή στην ενεργό δράση.

Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων αποκατάστασης
Ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης στο Εργαστήριο γίνεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή διαφορετικών προγραμμάτων αποκατάστασης που ξεκινούν από την οξεία φάση του τραυματισμού και ολοκληρώνονται με την επανένταξη του τραυματία στην ενεργό δράση. Στόχος της έρευνας που διενεργείται στο εργαστήριο είναι να συγκρίνει διαφορετικά πρωτόκολλα μεταξύ τους για την αποτελεσματικότητά τους στη βελτίωση του ασθενούς.