Κατεύθυνση Εμβιομηχανικής

Pin It

biomechanicslabΒασικός σκοπός της Εμβιομηχανικής είναι η έρευνα της κίνησης που πραγματοποιείται με:
- Αξιολόγηση της μηχανικής των αθλητικών κινήσεων: αξιολογούνται τα κινηματικά χαρακτηριστικά της τεχνικής των αθλητικών κινήσεων, οι εξωτερικές δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα του αθλητή, οι εσωτερικές αρθρικές δυνάμεις και ροπές και η μεταφορά ενέργειας μεταξύ των μελών του σώματος του αθλητή. Μέσα από τη συνολική αξιολόγηση των παραπάνω παραμέτρων εντοπίζονται οι τεχνικές ατέλειες που οδηγούν σε μειωμένη επίδοση και προτείνονται τρόποι βελτιστοποίησης τους.
- Αξιολόγηση της μυϊκής ισχύος των αθλητών: αξιολογείται η ισχύς των διαφόρων μυών του αθλητή και προτείνονται τρόποι βελτίωσης της μέσω της προπόνησης.
- Αξιολόγηση του νευρομυϊκού ελέγχου των κινήσεων: αξιολογούνται η νευρομυϊκή συναρμογή, ο προκινητικός και κινητικός χρόνος και η ηλεκτρομηχανική καθυστέρηση των μυών αθλητών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας και προτείνονται τρόποι βελτιστοποίησης τους μέσω της προπόνησης ή της άσκησης.
- Αξιολόγηση των κινητικών προβλημάτων των κάτω άκρων: αξιολογούνται μέσω της ανάλυσης του βαδίσματος τα κινητικά προβλήματα των κάτω άκρων σε άτομα με νόσο του Πάρκινσον, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και προτείνονται τρόποι βελτίωσης του βαδίσματος των παραπάνω ατόμων μέσω της άσκησης.
- Αξιολόγηση προγραμμάτων αποκατάστασης κινητικών προβλημάτων των κάτω άκρων: αξιολογείται μέσω της ανάλυσης της στάσης και του βαδίσματος η αποτελεσματικότητα διαφόρων προγραμμάτων αποκατάστασης των κινητικών προβλημάτων των κάτω άκρων και προτείνονται τρόποι για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους.