Κατεύθυνση Κλινικής Εργοφυσιολογίας & Φυσιολογίας της Άσκησης

Pin It

traininglabΟ βασικός στόχος της Κατεύθυνσης Κλινικής Εργοφυσιολογίας & Φυσιολογίας της Άσκησης είναι:
- η μελέτη των λειτουργιών του οργανισμού κατά τη διάρκεια της άσκησης και των προσαρμογών που επιτελούνται από τη συστηματική άσκηση τόσο σε αθλητές όσο και σε άτομα με καρδιαγγειακά νοσήματα και χρόνιες παθήσεις.
- η εργομετρική αξιολόγηση των φυσικών ικανοτήτων και η αποτύπωση των παραγόντων υγείας και φυσικής κατάστασης, αερόβιας και αναερόβιας ικανότητας, ευκαμψίας, σύστασης σώματος και ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών σε ευρύ φάσμα πληθυσμού.
- η καταγραφή και παρακολούθηση διαφόρων παραγόντων της ανθρώπινης απόδοσης, ανίχνευσης ταλέντων, ενεργειακού μεταβολισμού καθώς και η μελέτη της ισχύος και της σχέσης δύναμης, ταχύτητας, αντοχής με εργαστηριακές μετρήσεις και μετρήσεις πεδίου.
- η ερμηνεία και καταγραφή φυσιολογικών, μεταβολικών, βιοχημικών και νευρομυϊκών παραμέτρων, ορμονικών ανταποκρίσεων, ανοσοποιητικού συστήματος, ηλεκτρομυογραφικής δραστηριότητας σε διάφορες ομάδες πληθυσμού.
- η έρευνα και η μελέτη διαφορετικών προγραμμάτων άσκησης στα λιπίδια, τις λιποπρωτεΐνες, το σάκχαρο, την ινσουλίνη, τις ορμόνες, την οστική πυκνότητα, τους παράγοντες του ενδοθηλίου, το μυϊκό μεταβολισμό σε παχύσαρκα άτομα, άτομα με καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτη, οστεοπόρωση, άτομα τρίτης ηλικίας.