Ερευνητική δραστηριότητα

Pin It

42-19706290Το Εργαστήριο Φυσικής Αγωγής και Άθλησης του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. δίνει ιδιαίτερη σημασία στην έρευνα, την οποία ενισχύει και προωθεί τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό και διδακτορικό κύκλο σπουδών. Διδάσκονται εργαστηριακά μαθήματα τα οποία ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες ανάγκες της σύγχρονης επιστήμης, ενσωματώνοντας στο περιεχόμενο διδασκαλίας τους τις τελευταίες εξελίξεις της φυσικής αγωγής στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Παράλληλα, μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος υλοποιούν εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια, φορείς και οργανισμούς προωθώντας την επιστημονική έρευνα προσφέροντας νέα δεδομένα στην σύγχρονη αθλητική επιστήμη.

Το Εργαστήριο Φυσικής Αγωγής και Άθλησης από την αρχή λειτουργίας του μέχρι σήμερα, παρουσιάζει ένα σημαντικό ερευνητικό έργο, που κάνει γνωστό το Τμήμα με το πλήθος των πρωτότυπων δημοσιεύσεων του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του, καθώς και με την επιστημονική καθοδήγηση που παρέχει σε αθλητές και αθλήτριες διαφόρων αθλημάτων τόσο σε επίπεδο Εθνικών Ομάδων όσο και αθλητικών σωματείων. Παράλληλα, το Εργαστήριο έχει δραστηριοποιηθεί και σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή της άσκησης σε άτομα με χρόνιες παθήσεις (καρδιοπαθείς, διαβητικοί, νεφροπαθείς, παχύσαρκοι, άτομα τρίτης ηλικίας, κτλ) εφαρμόζοντας εξειδικευμένα πρωτόκολλα άσκησης και πραγματοποιώντας αξιολογήσεις και ειδικές μετρήσεις με στόχο τη βελτίωση και την προαγωγή της υγείας.