Συνεργασία με φορείς και ερευνητικά κέντρα

Pin It

cooperationΤο Εργαστήριο, από την αρχή λειτουργίας του μέχρι σήμερα έχει αναπτύξει συνεργασίες με άλλα Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όπως το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.), το Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Κύπρου (ΚΑΕΚ), Institute for Biophysical and Clinical Research of Manchester Metropolitan University, Institute for Biomechanics of German Sport University, Exercise Physiology Laboratory of McGilL-University of Montreal, University of Central Florida. Επίσης, συνεργάζεται και με διάφορους φορείς όπως είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ), η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κομοτηνής, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης πραγματοποιώντας ερευνητικές δραστηριότητες και υλοποιώντας οργανωμένα προγράμματα άσκησης.