Επιστημονική Υποστήριξη και Καθοδήγηση Αθλητών

Pin It

Το Εργαστήριο, κατά το χρονικό διάστημα 1998-2000, συνεργάστηκε με την Ειδική Γραμματεία Αθλητισμού και τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σερρών και Τρικάλων για την υποστήριξη του προγράμματος Επιστημονικής Υποστήριξης Αθλητών και Αθλητριών υψηλού αγωνιστικού επιπέδου καθώς και αθλητών/τριων διαφόρων αθλημάτων που συμμετείχαν σε διάφορους περιφερειακούς αθλητικούς συλλόγους. Συνολικά, κατά την περίοδο αυτή, αξιολογήθηκαν από το Εργαστήριο του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. διακόσιοι έντεκα (211) αθλητές και αθλήτριες διαφόρων αθλημάτων (Σχήμα 1).


keya graph