Κατεύθυνση: Άσκηση σε Ειδικούς Πληθυσμούς

Κωδ. Μαθ. Μαθήματα Ε´ εξαμήνου Κωδ. Μαθ. Μαθήματα ΣΤ´ εξαμήνου
N331 Ειδικές Παθήσεις και Άσκηση N333 Λειτουργική ανατομική μηχανική της κίνησης
N332 Κλινική Εργοφυσιολογία N334 Νέες Τεχνολογίες στην Υγεία
Κωδ. Μαθ. Μαθήματα Ζ´ εξαμήνου Κωδ. Μαθ. Μαθήματα Η´ εξαμήνου
N335 Θεραπευτική άσκηση - Είδη & Τεχνικές N337 Άσκηση & Τρίτη Ηλικία
N336 Διατροφή - -
Α/Α Ειδικότητες Α/Α Ειδικότητες
1. Προπόνηση Αποκατάστασης σε Μυοσκελετικές Κακώσεις και Παθήσεις 2. Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή - Δραστηριότητα

Τα μαθήματα της Κατεύθυνσης απαιτούν την υποχρεωτική παρουσία των φοιτητών - τριών

ΑΠΟΥΣΙΕΣ: Οι παρουσίες είναι υποχρεωτικές και οι φοιτητές δικαιούνται να απουσιάσουν σε αριθμό μαθημάτων που να ισούται με το 30% του συνόλου των μαθημάτων που πραγματοποιούνται ανά εξάμηνο (Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 382/25-5-2009).

Κάθε Ειδικότητα εντάσσεται σε συγκεκριμένη Κατεύθυνση. Με τη δήλωση της Ειδικότητας οι φοιτητές – τριες εντάσσονται αυτομάτως στην αντίστοιχη Κατεύθυνση και υποχρεούνται παράλληλα με τα μαθήματα της Ειδικότητας να παρακολουθήσουν και τα μαθήματα της αντίστοιχης Κατεύθυνσης.

Ο φοιτητής – τρια που εισάγεται στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ως αθλητής - τρια, υποχρεούται να ακολουθήσει την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, με βάση την οποία έγινε η εισαγωγή του, εφόσον το τμήμα χορηγεί την συγκεκριμένη ειδικότητα.