Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών

Pin It

u16367486Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ. 419/11-05-2011 συνεδρίασή της και αποτελεί τροποποίηση του προηγούμενου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, έχοντας υπόψη της τόσο τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις στις επιστήμες της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού, όσο και την ανάγκη εξασφάλισης καλύτερων συνθηκών επαγγελματικής αποκατάστασης των πτυχιούχων του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, είναι αποτέλεσμα συστηματικής ερευνητικής εργασίας του Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος και ισχύει για τους φοιτητές που εισήχθηκαν από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.