Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Pin It

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  (αριθ. 574/10-5-2022)  Η  επιλογή των υποψηφίων θα γίνει μετά από εξετάσεις στα μαθήματα:

 1. Ανατομία
 2. Φυσιολογία
 3. Παιδαγωγικά

Εξεταστέα ύλη μαθημάτων

Μάθημα: Ανατομία

Α. Οστεολογία

 • Γενικές γνώσεις του ερειστικού ιστού
 • Γενικές γνώσεις περί της μορφολογίας της κατασκευής της διαπλάσεως και της λειτουργίας των οστών.
 • Αδρά περιγραφή των οστών του ανθρώπινου σκελετού
 • Γενικές γνώσεις περί του κρανίου, της σπονδυλικής στήλης, του θώρακος και της πυέλου

Β. Αρθρολογία

 • Γενικές γνώσεις περί των διαρθρώσεων και συναρθρώσεων
 • Γενικές γνώσεις περί της διαμορφώσεως και της λειτουργίας των αρθρώσεων του σκελετού (αρθρώσεις κεφαλής σπονδυλικής στήλης θώρακος, άνω και κάτω άκρων, περιγραφή των κινήσεων των αρθρώσεων και κινούντες μύες)

Γ. Μυϊκό Σύστημα

 • Γενικές γνώσεις περί της μορφολογίας της κατασκευής και της λειτουργίας των γραμμωτών μυών
 • Μύες του σώματος κατά χώρες (κεφαλής, τραχήλου, θώρακος, κοιλιάς, άνω και κάτω άκρων)
 • Ενέργεια κάθε μυός κατά τις κινήσεις του σώματος και των μελών αυτού

Δ. Σπλαχνολογία

 • Αδρά περιγραφή από απόψεως μορφής θέσεως και λειτουργίας των οργάνων του πεπτικού-αναπνευστικού και ουροποιογεννητικού συστήματος.

Ε. Κυκλοφορικό Σύστημα

 • Αδρά περιγραφή της καρδιάς, των αρτηριών των φλεβών, των τριχοειδών αγγείων και λεμφαγγείων

ΣΤ. Νευρικό Σύστημα

 • Αδρά περιγραφή του εγκεφάλου του νωταίου μυελού των εγκεφαλικών και νωτιαίων νεύρων

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

 1. 41957366: Επίτομη Ανατομία, Τύπος: Σύγγραμμα, Κουγιουμτζίδης Χαράλαμπος, 2010, ISBN: 978-960-8410-90-9

Μάθημα: Φυσιολογία

Α. Η Δομή των Κυττάρων

 • Μεμβράνες
 • Κυτταρικά Οργανίδια
 • Mιτοχόνδρια

Β. Το αίμα

 • Πλάσμα
 • Ερυθροκύτταρα
 • Λευκοκύτταρα
 • Αιμοπετάλια και αιμόσταση

Γ. Κυτταρικός Μεταβολισμός

 • 'Ενζυμα και Χημική Ενέργεια
 • Ρύθμιση Ενζυμικών Αντιδράσεων
 • Πολυενζυμικές Μεταβολικές Οδοί
 • Τριφωσφορική αδενοσίνη (ΑΤP)
 • Μεταβολικές Οδοί
 • Κυτταρικοί Μηχανισμοί Μεταφοράς Ενέργειας
 • Μεταβολισμός Υδατανθράκων - Λιπών - Πρωτεϊνών

Δ. Διακίνηση των Μορίων μέσω των Μεμβρανών

 • Διάχυση
 • Συστήματα διαμεσολαβούμενης μεταφοράς
 • ΄Ωσμωση
 • Ενδοκυττάρωση και Εξωκυττάρωση

Ε. Μηχανισμοί Ελέγχου από το Νευρικό Σύστημα

 • Δομή του Νευρικού συστήματος
 • Νευρικός ιστός
 • Δυναμικά μεμβράνης
 • Συνάψεις

ΣΤ. Φυσιολογία του Μυός

 • Σκελετικός Μυς (Δομή, Μοριακοί μηχανισμοί συστολής, Μηχανική συστολής απλής ίνας, Ενεργειακός μηχανισμός σκελετικού μυός, Τύποι σκελετικών μυϊκών ινών)
 • 'Ελεγχος της κίνησης του σώματος

Ζ. Φυσιολογία της Καρδιάς και των Αγγείων

 • Καρδιακός μυς
 • Συντονισμός καρδιακού παλμού
 • Μηχανικά φαινόμενα καρδιακού κύκλου
 • Καρδιακή παροχή και η ρύθμισή της
 • Έλεγχος της καρδιακής λειτουργίας
 • Αιμοφόρα αγγεία (Αρτηρίες, Αρτηρίδια, Τριχοειδή, Φλέβες)
 • Αντανακλαστικά τασεοαισθητήρων ως ρυθμιστές της πίεσης του αίματος
 • 'Ογκος αίματος και μακροπρόθεσμη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης
 • 'Ασκηση και μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου

Η Φυσιολογία των Πνευμόνων

 • Οργάνωση του αναπνευστικού συστήματος
 • Αερισμός και Μηχανική των πνευμόνων
 • Ανταλλαγή των αερίων στις κυψελίδες και τους ιστούς
 • Αιμοσφαιρίνη και μεταφορά του οξυγόνου στο αίμα
 • Μεταφορά του διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα
 • 'Ελεγχος της αναπνοής

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 1. 41959951: Εισαγωγή στη Φυσιολογία του Ανθρώπου, Lauralee Sherwood (2016). Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα & ΣΙΑ & Ο.Ε., Αλεξανδρούπολη
 2. 138798: Φυσιολογία του Ανθρώπου. Fox Stuart Ira (2010). Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε., Αθήνα
 3. 22698807: Φυσιολογία, Linda S. Costanzo (2012). Εκδόσεις Λαγός Δημήτριος, Αθήνα

Μάθημα: Παιδαγωγικά

 • Η Παιδαγωγική Επιστήμη:
  Ρόλος, κατηγορίες (Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική) και υποκατηγορίες.
  Ιδιότητα ατόμων που ασχολούνται με την Παιδαγωγική Επιστήμη (παιδαγωγός, δάσκαλος, καθηγητής, εκπαιδευτικός).
  Γενικές γνώσεις ως προς την ιστορία της Παιδαγωγικής.

 • Βασικές παιδαγωγικές έννοιες. Η αναγκαιότητα της αγωγής:
  Εκπαίδευση (Τυπική, Άτυπη, Μη τυπική, Δια βίου).
  Διδασκαλία, Παιδεία, Αγωγή, Μάθηση, Μόρφωση. Είδη Αγωγής.

 • Θεωρίες Μάθησης: Συμπεριφορικές, Γνωστικές, Κοινωνικογνωστικές.

 • Το κοινωνικό πλαίσιο της παιδαγωγικής διαδικασίας:
  Κοινωνία και κοινωνικοί θεσμοί. Η σχέση τους με τις ανάγκες του ατόμου.
  Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου.
  Βασικές λειτουργίες οικογένειας και σχολείου.

 • Κληρονομικότητα, περιβάλλον και εξέλιξη της αγωγής του ανθρώπου:
  Η επίδραση της κληρονομικότητας.
  Η επίδραση του περιβάλλοντος.
  Πρακτικές που επηρεάζουν την εξέλιξη των μαθητών.

 • Ο μαθητής:
  Χαρακτηριστικά προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών. Μαθητές με ιδιαίτερα προβλήματα. Σύνδρομα προβληματικής συμπεριφοράς.
  Επιθετικότητα, Μαθητική Αδιαφορία.
  Διαμόρφωση πλαισίου ελαχιστοποίησης των προβλημάτων των μαθητών.

 • Ο εκπαιδευτικός στο σύγχρονο σχολείο:
  Ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Σχέση με τις λειτουργίες του σχολείου.
  Διαστάσεις του ρόλου του εκπαιδευτικού.
  Τύποι και μοντέλα εκπαιδευτικών.

 • Σχέση και επικοινωνία εκπαιδευτικού-μαθητή:
  Η σημασία της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης. Βασικά αξιώματα επικοινωνίας.
  Αίτια και αντιμετώπιση της παραβατικότητας.
  Βασικές αρχές επικοινωνίας και σχολικής επιτυχίας.
  Κατάλληλες και ακατάλληλες μέθοδοι επικοινωνίας.

 • Μέθοδοι διδασκαλίας:
  Δασκαλοκεντρική, μαθητοκεντρική/ομαδοκεντρική.
  Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα. Προετοιμασία μαθήματος.
  Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του μαθητή.
  Υπομορφές ομαδοκεντρικής διδασκαλίας (έμμεση, συνεργατική, μέθοδος project, διαθεματική).

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

 1. 50663096: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική: Συμβολή στη διάχυση της παιδαγωγικής σκέψης., Χατζηδήμος, Δ., Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη Α.Ε.(2310 208570) 2015, Θεσσαλονίκη, ISBN: 978-960-467-134-2
 2. 12473595: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη, Τύπος: Σύγγραμμα, Ιωάννης Ε. Πυργιωτάκης, 2011, ΠΕΔΙΟ Α.Ε., ISBN: 978-960-9552-33-2

Χρόνος υποβολής δικαιολογητικών: από 1-15 Νοεμβρίου 2022

Εξετάσεις: Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2022 (το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος)