Δηλώσεις μαθημάτων και αντίστοιχες ημερομηνίες

Pin It
Εξάμηνο σπουδών που πρέπει να γίνει η δήλωση Τι πρέπει να επιλεγεί;
Πριν την έναρξη του Γ΄ εξαμήνου 2 μαθήματα επιλογής για το Γ΄ εξάμηνο  (1ο και 2ο μάθημα επιλογής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάποια από τα μαθήματα αυτά είναι προαπαιτούμενα αντίστοιχων Ειδικοτήτων)
Πριν την έναρξη του Δ΄ εξαμήνου 1 μάθημα επιλογής για το Δ΄ εξάμηνο (3ο  μάθημα επιλογής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάποια από τα μαθήματα επιλογής είναι προαπαιτούμενα αντίστοιχων Ειδικοτήτων)
Πριν την έναρξη του Ε΄ εξαμήνου Ειδικότητα (αφού έχει κατοχυρωθεί το αντίστοιχο προαπαιτούμενο μάθημα)
Πριν την έναρξη του Ε΄ εξαμήνου 1 μάθημα ελεύθερης επιλογής για το Ε΄ εξάμηνο (4ο μάθημα ελεύθερης επιλογής)
Πριν την έναρξη του ΣΤ΄ εξαμήνου 1 μάθημα ελεύθερης επιλογής για το ΣΤ΄ εξάμηνο (5ο μάθημα ελεύθερης επιλογής) ή
το μάθημα «N165 - Εργαστήριο Επιστημονικής Προσέγγισης Διπλωματικής Εργασίας»
(που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας)
Πριν την έναρξη του Ζ΄ εξαμήνου 1 μάθημα ελεύθερης επιλογής για το Ζ΄ εξάμηνο (6ο μάθημα ελεύθερης επιλογής) ή
δήλωση εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας (κατάθεση θέματος Διπλωματικής εργασίας)
και δήλωση του μαθήματος «N175 – Εργαστήριο Παρουσίασης και Ανάλυσης Δεδομένων μέσω Η/Υ»
(που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας).
Πριν την έναρξη του Η΄ εξαμήνου 1 μάθημα ελεύθερης επιλογής για το Η΄ εξάμηνο (7ο μάθημα ελεύθερης επιλογής) ή
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας


Προσοχή:
Για τη δήλωση Ειδικότητας:
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση και παρακολούθηση μιας Ειδικότητας είναι η δήλωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση στο αντίστοιχο προαπαιτούμενο μάθημα, που έχει προκαθοριστεί από τη συγκεκριμένη Ειδικότητα, με βαθμό τουλάχιστον επτά (7). Η κάθε Ειδικότητα εντάσσεται σε συγκεκριμένη Κατεύθυνση. Παράλληλα με την παρακολούθηση των μαθημάτων της Ειδικότητας είναι υποχρεωτική και η παρακολούθηση των μαθημάτων της αντίστοιχης Κατεύθυνσης.

Για την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: Για την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί προϋπόθεση η δήλωση και επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων «N165 - Εργαστήριο Επιστημονικής Προσέγγισης Διπλωματικής Εργασίας» και «N175 – Εργαστήριο Παρουσίασης και Ανάλυσης Δεδομένων μέσω Η/Υ», στα αντίστοιχα εξάμηνα σπουδών.

Για τη δημιουργία τμήματος σε κάποιο μάθημα επιλογής: Για να δημιουργηθεί τμήμα
• σε μάθημα επιλογής (προαπαιτούμενο ή ελεύθερης επιλογής) που έχει πρακτικό χαρακτήρα και σχετίζεται με ατομικό άθλημα, θα πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον από τέσσερις (4) φοιτητές – τριες, ενώ
• σε μάθημα επιλογής (προαπαιτούμενο ή ελεύθερης επιλογής) που έχει πρακτικό χαρακτήρα και σχετίζεται με ομαδικό άθλημα ή είναι θεωρητικού χαρακτήρα, θα πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον από έξι (6) φοιτητές – τριες.

Για τη δημιουργία τμήματος Ειδικότητας: Για να δημιουργηθεί τμήμα Ειδικότητας πρέπει να έχει επιλεγεί τουλάχιστον
• από τέσσερις (4) φοιτητές – τριες για τις Ειδικότητες των ατομικών αθλημάτων, και
• από έξι (6) φοιτητές – τριες για τις Ειδικότητες των ομαδικών αθλημάτων και τις θεωρητικές Ειδικότητες.

Πότε, Πώς και Πού κατατίθενται οι δηλώσεις;
Οι δηλώσεις των μαθημάτων (Επιλογής – Κατεύθυνσης – Ειδικότητας – Διπλωματικής), θα γίνονται ηλεκτρονικά, πριν την έναρξη του αντίστοιχου εξαμήνου, στη διεύθυνση: https://unistudent.duth.gr/main.asp
Οι ακριβείς ημερομηνίες των δηλώσεων θα ανακοινώνονται κάθε φορά από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι προθεσμίες θα είναι αποκλειστικές και μετά το πέρας τους καμία δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή.