Μαθήματα Ειδικότητας: Προπόνηση Αποκατάστασης σε Μυοσκελετικές Κακώσεις & Παθήσεις

Pin It
Προαπαιτούμενο Μάθημα Ειδικότητας
Κωδ. Μαθ.   Μάθημα Γ´ εξαμήνου   Κωδ. Μαθ.   Μάθημα Δ´ εξαμήνου
-   N045 Θεραπευτική Άσκηση και Αποκατάσταση
Μαθήματα Ειδικότητας
Κωδ. Μαθ. Μάθημα Ε´ εξαμήνου Κωδ. Μαθ. Μάθημα ΣΤ´ εξαμήνου
N541 Αθλητικοί τραυματισμοί - Συμβουλετική & αποκατάσταση N542 Αξιολόγηση και Σχεδιασμός Προπόνησης Αποκατάστασης
Κωδ. Μαθ. Μάθημα Ζ´ εξαμήνου Κωδ. Μαθ. Μάθημα Η´ εξαμήνου
N543 Μυοσκελετικές Παθήσεις και άσκηση N545 Μυοσκελετικά προβλήματα σε άτομα με χρόνιες παθήσεις
N544 Πρακτική Άσκηση Ειδικότητας - -