Μαθήματα Ειδικότητας: Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή - Δραστηριότητα

Pin It
Προαπαιτούμενο Μάθημα Ειδικότητας
Κωδ. Μαθ.   Μάθημα Γ´ εξαμήνου   Κωδ. Μαθ.   Μάθημα Δ´ εξαμήνου
N034 Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή - -
Μαθήματα Ειδικότητας
Κωδ. Μαθ. Μάθημα Ε´ εξαμήνου Κωδ. Μαθ. Μάθημα ΣΤ´ εξαμήνου
N546 Άτομα με αναπηρία & άσκηση Ι N547 Καρδιαγγειακές Παθήσεις & Άσκηση
Κωδ. Μαθ. Μάθημα Ζ´ εξαμήνου Κωδ. Μαθ. Μάθημα Η´ εξαμήνου
N548 Μυοσκελετικές παθήσεις N550 Άτομα με αναπηρία & άσκηση ΙΙ
N549 Πρακτική Άσκηση Ειδικότητας - -