Εκκρεμείς υποχρεώσεις στο Πρόγραμμα

Pin It

Α.  Όσοι φοιτητές δεν έχουν ολοκληρώσει τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις στο πρόγραμμα παρακαλούνται να φροντίσουν για τη διευθέτησή τους.

Β. Παρακαλούνται επίσης οι φοιτητές που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους στο πρόγραμμα να καταβάλουν το ποσό των διδάκτρων που υπολείπεται για τη φοίτησή τους μέχρι 15/9/2011.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα δίδακτρα θα πρέπει να καταβληθούν σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στον αριθμό λογαριασμού:  GR 85 0172 3520 0053 5204 5066 934.

Αυτός ο λογαριασμός αντιστοιχεί στον Ειδικό Λογαριασμό του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης.
Στο αποδεικτικό έγγραφο πληρωμής:
α) να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας
β) στο μέρος όπου πρέπει να αιτιολογηθεί η πληρωμή να γράψετε «Δίδακτρα ΔΜΠΣ-ΤΕΦΑΑ» και
γ) μαζί με την υπογραφή σας να αναγράφετε πάλι το ονοματεπώνυμό σας.

Στη Γραμματεία του Προγράμματος θα πρέπει να καταθέσετε μία ευκρινή φωτοτυπία ώστε να είναι αναγνώσιμα όλα τα στοιχεία (FAX: 25310 39676).
Τηλέφωνο επικοινωνίας-επιβεβαίωσης 25310 39675