Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Τελετή απονομής των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων για τους απόφοιτους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ. 17 Μαϊος 2024 73
Τελετή απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων του Δ.Π.Μ.Σ. «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» και του Π.Μ.Σ. «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» 02 Ιουνίου 2023 500
Ετήσιοι απολογισμοί εσόδων-εξόδων του ΔΜΠΣ «Άσκηση & Ποιότητα Ζωής» 2020-2021 24 Ιανουαρίου 2022 591
Ολοκλήρωση φοίτησης- έκδοση μεταπτυχιακών διπλωμάτων (ΔΠΜΣ-ΑΠΖ) 27 Ιουλίου 2021 1956
Νέα πρόσκληση για Πρακτική Άσκηση Erasmus+ Traineeships 2020-2021 10 Φεβρουαρίου 2021 782
Προκήρυξη κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση Erasmus+ 2020-2021 28 Σεπτεμβρίου 2020 862
Πρόσκληση για πρακτική άσκηση Erasmus+ traineeships 2020-2021 03 Ιουλίου 2020 901
Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2019 10 Σεπτεμβρίου 2019 1086
Πρόσκληση για την τελετή απονομής των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων αποφοίτων (από 01/09/2016 έως και 31/08/2018) 16 Απριλίου 2019 1597
Πρόσκληση για πρακτική άσκηση Erasmus+ traineeships 2019-2020 19 Μαρτίου 2019 1226