Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2018

Pin It

Η εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβίου 2018 διαρκεί από Δευτέρα 10 έως Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018.

Η ώρα εξέτασης του κάθε μαθήματος για το Α΄, Β΄ και Γ' εξάμηνο σπουδών θα ανακοινωθεί από το διδάσκοντα στην πλατφόρμα eClass (στο χώρο του μαθήματος).

Γραμματεία ΔΠΜΣ