Ολοκλήρωση υποχρεώσεων στο ΔΠΜΣ «Άσκηση & Ποιότητα Ζωής»

Pin It

closedΤο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114), ο οποίος οριοθετεί εκ νέου το πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στην οργάνωση ΠΜΣ (από το 1993), θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών για εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία του Τμήματος.

Κατά συνέπεια, σας γνωρίζουμε ότι το Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» των Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παύει τη λειτουργία του και δεν θα δεχθεί εισακτέους την επόμενη ακαδημαϊκή περίοδο.

Καλούνται όσοι φοιτητές δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο πρόγραμμα να φροντίσουν για τη διευθέτησή τους εγκαίρως και πριν το κλείσιμο του προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι όσοι οφείλουν να παρακολουθήσουν μαθήματα, θα πρέπει να δηλώσουν την παρακολούθησή τους μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου του 2018 γιατί το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα είναι η τελευταία χρονιά που θα πραγματοποιηθούν μαθήματα για το Α΄Β’ και Γ΄ εξάμηνο σπουδών.

Το κλείσιμο του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (31/8/2023).