Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2018

Pin It

Η εξεταστική περίοδος του Ιουνίου 2018 διαρκεί από Δευτέρα 11 έως Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018.

Η ώρα εξέτασης του κάθε μαθήματος για το Β’ εξάμηνο σπουδών θα ανακοινωθεί από το διδάσκοντα στην πλατφόρμα eClass (στο χώρο του μαθήματος).

Γραμματεία ΔΠΜΣ