Ενημέρωση φοιτητών/τριών για το πρόγραμμα ERASMUS PLUS

Pin It

Την Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018, 13:00 – 14:30, στο Αμφιθέατρο «Γ. Παπαδριέλης», στο Αίθριο του Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των φοιτητών/τριών σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα ERASMUS PLUS.

Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία παρακολούθησης μαθημάτων ενός ή και δύο εξαμήνων σε άλλα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια αλλά κ τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης έως τέσσερις μήνες, σε ευρωπαϊκούς φορείς.

Συνεπώς, η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων (ιδίως των προπτυχιακών φοιτητών/τριών Α’ & Β’ έτους) είναι επιβεβλημένη.